TPL_KH_LANG_MOBILE_MENU

Monday, 06 April 2020 - Mon 04 06 2020

A+ A A-

با حضور مجید فهمیده(برادر شهید فهمیده) ، طرح ساخت ونصب تندیس شهید فهمیده آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری برازجان با حضور مجید فهمیده(برادر شهید فهمیده) ، طرح  ساخت ونصب تندیس شهید فهمیده آغاز شد.
بنابراین گزارش در این آیین که در محل میدان شهید فهمیده و با حضور شهردار ، رییس و اعضای شورای شهر ، جمعی از معاونین ومدیران شهرداری و همچنین تعدادی از شهروندان انجام گرفت ، در خصوص چگونگی اجرا و نصب تندیس این شهید بزرگوار و همچنین المان سایر میادین شهر بحث وتبادل نظر گردید.